O PROJEKTU

projekat
// UČIM + ZNAM = VREDIM

UDRUŽENjE I PROJEKAT

Udruženje za promociju društvene odgovornosti od 2015. godine sprovodi projekat pod nazivom "Učim + Znam = Vredim" čiji je cilj popularizacija mladih talenata promovisanjem njihovih uspeha u bilbord kampanji, sa namerom da se istaknu pozitivne društvene vrednosti. Projekat je otpočeo u Novom Sadu, a proširio se na Sremske Karlovce, Temerin, Srbobran, Beočin, Bački Petrovac i Žabalj. Promovisano je više stotina učenica i učenika koji su svojim znanjem i talentom osvajali domaće i međunarodne prestižne nagrade u oblastima nauke i umetnosti.

Osnovni cilj projekta je da ovom akcijom, uz podršku Pokrajinske vlade i svih lokalnih samouprava u mestima gde se projekat realizuje, podstaknemo pozitivne društvene vrednosti i ohrabrimo najbolje i najmlađe među nama da budu aktivni učesnici ove kampanje, koja će, upravo, istaći njihove uspehe, vrednost i znanje, ukazujući na značaj obrazovanja i pozitivnih primera naše zajednice među mladima.

// UČIM + ZNAM = VREDIM

REALIZACIJA
PROGRAMA

Realizacija programa je planirana kroz sledeće aktivnosti u periodu maj – novembar:

  1. raspisivanje poziva osnovnim i srednjim školama za učešće u projektu (maj, jun)
  2. pribavljanje saglasnosti roditelja (maj, jun)
  3. formiranje komisije za izbor najboljih učenika u školskoj godini (maj, jun)
  4. bilbord kampanja (oktobar, novembar)
  5. svečana dodela nagrada i zahvalnica učenicima – mladim talentima (novembar)
  6. promocija projekta u medijima (kontinuirano)
  7. promocija projekta putem društvenih mreža (kontinuirano)
projekat
projekat
// UČIM + ZNAM = VREDIM

KAMPANjE | NAGRADE |
PODRŠKA

U toku bilbord kampanje, koja je predviđena da traje najmanje mesec dana, sa javnim skretanjem pažnje na značaj uspeha mladih, biće upriličena završna manifestacija na kojoj će biti uručene prigodne nagrade učenicima koje je selektirala komisija sastavljena od vodećih ljudi u oblasti naučnog i pedagoškog rada, kao i predstavnika sponzora i donatora projekta.

U 2018. godini u novosadskoj Sinagogi po prvi put u okviru projekta "Učim + Znam = Vredim", a u saradnji sa Muzičkom omladinom Novog Sada, održan je koncert najboljih horova i solista koji su bili predstavljeni na bilbordima u okviru kampanje. Projekat "Učim + Znam = Vredim" pobrao je veliku medijsku pažnju u gradu, zemlji i regionu i nagrađen je Zlatnim priznanjem za najbolju društveno odgovornu kampanju u 2015. godini, koju dodeljuje UEPS – Udruženje za tržišne komunikacije.


// GDE REALIZUJEMO PROJEKAT?

LOKACIJE PROJEKTA

Projekat ima stratešku podršku Pokrajinske vlade, kao i podršku svih sedam lokalnih samopurava u kojima se kampanja održava na čelu sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem, kao i predsednicima opština koji su uključeni u lokalne promocije projekta.