O NAMA - UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

// ŠTA NAS POKREĆE?

U MISIJI UNAPREĐENjA
SVETA OBRAZOVANjA

Udruženje za promociju društvene odgovornosti je neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija koja okuplja ljude različitih obrazovnih profila i profesija, profesionalno ostvarenih, sa ciljem da se kroz društveni aktivizam obezbede preduslovi za bolji i kvalitetniji život građana ove zemlje. Naše aktivnosti su vezane za lokalne sredine, iako se borimo za univerzalne vrednosti.

Smatramo da društvena odgovornost ne sme da bude samo vezana sa privredne subjekte, već to treba da bude imperativ svakom pojedincu u cilju kreiranja boljeg društvenog okruženja i obezbeđivanja kvalitetnijeg života.

o-nama
// Učenje. Znanje. Poštovanje.

Kako ostvarujemo svoj cilj?

Naša kritika određenih društvenih pojava nije samo verbalna i načelna, mi kroz aktivizam i pozitivne kampanje želimo da postaknemo druge da je pozitivan pristup najefikasniji u borbi protiv negativnih društvenih pojava. Upravo zbog takvog stremljenja da se pozitivnim akcijama borimo protiv negativnosti nastao je projekat "Učim + Znam = Vredim", kojim ukazujemo da je pamet i obrazovanje jedan od najvažnijih stubova društva koje želi da se razvija i napreduje.

Odjek u javnosti koji je izazvao ovaj projekat, ne samo u Srbiji, već i regionu, govori da smo na dobrom putu.

Naš program je pozitivnim protiv negativnog, naša članska karta je aktivizam. Drago nam je što iz godine u godinu broj naših članova raste.

Ako delite ta načela, i Vi ste dobrodošli!